Na je master is promoveren een interessante optie om je academische vaardigheden verder te ontwikkelen. Maar na de magere studiejaren wil je ook wel eens aan een volwaardig inkomen gaan denken. In Nederland wordt je als promovendus gelukkig vaak betaald. Maar geldt dat voor iedereen? En wat zijn op dat gebied de mogelijkheden?

Promoveren: zelfstandig of in dienst van een universiteit of bedrijf?

Niet alle promovendi vallen onder dezelfde cao

Je kunt promoveren in dienst van een universiteit, bedrijf of publieke organisatie. Je kunt ook zelf je promotie bekostigen.

Universiteit

In Nederland kennen we de vrij unieke situatie dat je als promovendus in dienst bent van één van de 14 universiteiten die ons land rijk is. Je ontvangt dus een salaris. Om zo’n promotieplaats te krijgen moet je het treffen: de plekken zijn schaars en grote delen van het onderzoek liggen al vast.

In het buitenland ben je niet in dienst van een universiteit. Je ontvangt er meestal een beurs en hebt dus duidelijk een studentenstatus. Promovendi aan Nederlandse universiteiten worden geacht om naast hun promotiewerk ook andere werkzaamheden te verrichten, zoals het geven van colleges of het nakijken van tentamens.

Verschillende universiteiten hebben overwogen de salarissen te vervangen door beurzen om zo promovendi een studentstatus te geven, maar dat is door de Hoge Raad grotendeels geblokkeerd. Alleen de Rijksuniversiteit Groningen kent een systeem met beurzen waarbij promovendi een studentstatus hebben en dus geen colleges hoeven te geven.

Bedrijf

Een andere mogelijkheid is om te promoveren in dienst van een bedrijf. Vooral in de medisch-technische sector zijn er veel bedrijven die fulltime promovendi in dienst hebben. Ook hier geldt dat de plekken schaars zijn en dat je onderzoek al voor een groot deel vast ligt.

Zelfstandig

Ten slotte kun je ervoor kiezen je promotie zelf te financieren. Je zult zelfstandig een onderzoeksplan moeten opstellen, waarvoor je zelfstandig een begeleider (promotor) zult moeten vinden. De meeste mensen promoveren op eigen houtje naast een baan in het bedrijfsleven of tijdens een sabbatical. Het grote nadeel is dat dit een flink beslag op je leven legt en je veel geld kost, ook al zijn er meestal wel beurzen te vinden (meer informatie). Het voordeel is dat je een grote mate van vrijheid hebt wat betreft de inhoud van je onderzoek.

Salaris

Als je na de afronding van je master meteen in het bedrijfsleven stapt, krijg je meestal een relatief hoog salaris. Promovendus zijn, is daarentegen geen vetpot. Daar staat tegenover dat je gedurende het promotietraject veel vrijheid hebt en na het behalen van je doctorstitel goed gekwalificeerd de arbeidsmarkt op gaat. Op de lange termijn ben je dus niet slecht af als promovendus.

Zorgverzekering

Als je in dienst bent van een universiteit of een (Nederlands) bedrijf, kun je vaak een collectieve zorgverzekering afsluiten. In de meeste gevallen kan dat een paar euro schelen.

Cao

Promovendi zijn in dienst van een universiteit, onderzoeksorganisatie of bedrijf en vallen in de meeste gevallen onder een cao. AIO’s en OIO’s heten sinds 2004 ook promovendi en vallen dus ook onder die cao. PhD-studenten aan buitenlandse universiteiten vormen een uitzondering omdat zij zelden op de loonlijst van een universiteit staan. Zij staan als student ingeschreven en ontvangen een beurs voor hun werkzaamheden.

Afhankelijk van waar je in dienst bent, val je onder een bepaalde cao. Universitaire medische centra kennen bijvoorbeeld een andere cao voor hun promovendi dan publieke organisaties of private bedrijven.

In je cao staan zaken als je salaris, het aantal vrije dagen per jaar, mogelijkheden voor extra persoonlijk budget en recht op onbetaald verlof omschreven. Hieronder staan links naar de cao’s waar de meeste promovendi onder vallen. Staat de jouwe er niet bij, dan kan je het beste even naar de cao van je universiteit googlen of navraag doen op je werk.

  • De meeste promovendi aan de Nederlandse universiteiten vallen onder de cao NU.
  • Een flink gedeelte is werkzaam aan een universitair medisch centrum en valt onder de cao UMC.
  • Sommige promovendi zijn in dienst bij een onderzoeksinstituut, zoals het Centrum voor Wiskunde (CWI), De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), De Koninklijke Bibliotheek (KB), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (Kon. NIOZ). Voor hen geldt de cao OI als richtlijn.

Klantenservice via WhatsApp

x
Voeg het nummer +31 6 82669216 toe aan de contactlijst van je smartphone en je kan ons via WhatsApp nog sneller bereiken.